Skip to main content
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

LABORATORIUM ZABAWY - WARSZTATY "LET'S PLAY"

24 October Thursday
17:00
  • 15 zł
laboratorium zabawy

Warsztaty gier i zabaw grupowych dla młodzieży w wieku 13-19 lat promujące kulturę zabawy i integrację międzykulturową. Dzięki współpracy z AIESEC i studentom zagranicznym, zajęcia zostaną wzbogacone o elementy kulturoznawcze i językowe.

Uczestnicy warsztatów zostaną zaangażowani do zabaw integracyjnych oraz gier i zadań zręcznościowych, opartych na zdrowej rywalizacji.  Dodatkowo, w trakcie zajęć będziemy poznawać język i kulturę obecnych gości zza granicy oraz rozwijać umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Warsztaty są początkiem comiesięcznych spotkań dla młodzieży w ramach nowopowstałej pracowni „Laboratorium Zabawy”,której celemjest poznawanie i promowanie kultury zabawy, stanowiącej doceniony przez UNESCO element dziedzictwa kulturowego.

W ramach pracowni realizowany będzie cykliczny program zajęć aktywizujących, ukazujących tradycyjne i współczesne gry i zabawy zespołowe z różnych zakątków świata. Tematem przewodnim wszystkich spotkań będą zabawy grupowe uczące, m.in. współpracy, dobrej komunikacji, zdrowej rywalizacji, jak też umiejętności radzenia sobie z przegraną. Uczestnicy zajęć zostaną także zaangażowani w proces twórczej kreacji i samodzielnego tworzenia zarówno samych zabaw/konkurencji, jak też programów spotkań. Zdobytą podczas zajęć wiedzę, będą mogli wykorzystać podczas spotkań towarzyskich ze swoimi rówieśnikami czy rodziną.

Dodatkowo dzięki współpracy z AIESEC i studentom zagranicznym, zajęcia zostaną wzbogacone o elementy kulturoznawcze i językowe - w trakcie zajęć będziemy posługiwać się językiem angielskim oraz poznawać język i kulturę obecnych gości.

Warsztat ma następujące cele:  

  1. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i pracy w grupie,
  2. budowanie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawę,
  3. wzmacnianie poczucia własnej wartości i podniesienie samooceny,
  4. nauka przyjaznego współdziałania z innymi,
  5. ukazywanie i dostrzeganie pozytywnych cech osobowości u siebie oraz  u innych osób,
  6. rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz empatii.

WARSZTATY "LET'S PLAY" 

KIEDY: 24.10.2019r. , w godz. 17:00 - 18:30 

CENA: 15 zł od osoby; liczba miejsc ograniczona- do 16 osób w wieku 13 - 19 lat 

Bilety dostępne w kasie CSK

MIEJSCE: MAŁE CSK

WARSZTATY "LET'S PLAY" 

KIEDY: 24 października 2019r. w godz. 17:00 - 18:30 

CENA: 15 zł od osoby; liczba miejsc ograniczona- do 16 osób w wieku 13-19 lat 

Bilety dostępne w kasie CSK

MIEJSCE: MAŁE CSK

Ticket price

  • 15 zł