Skip to main content
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

„Dzieci moje!” Bp Stefan Wyszyński Ordynariusz Lubelski 1946-1949

09 October Wednesday
8:00

Free access

Trwając w oczekiwaniu na beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Fundacja Nasza Tradycja – której ideą przewodnią jest pogłębianie w społeczeństwie świadomości znaczenia wartości, kształtujących tożsamość kulturową Polaków i która ponad 20 lat temu za swe motto przyjęła słowa Księdza Prymasa: „Nie miejmy pokusy budowania nowej Polski „w czystym polu”, lecz wznośmy ją na opoczystym przeszłości, wiążąc to co idzie, z tym co było” – od lat propaguje postać bez wątpienia jednego z największych Polaków – nie tylko XX wieku – i jego związków z Lublinem i Lubelszczyzną, a szczególniej z blisko trzyletnim okresem lat 1946-1949, gdy późniejszy Prymas Tysiąclecia, jako ósmy w dziejach diecezji lubelskiej był jej Biskupem Ordynariuszem. Fakt ten jest niestety stale mało znany, a bardzo istotny nie tylko dla dziejów Lubelszczyzny, ale także całej Polski. Stąd też Fundacja Nasza Tradycja przygotowuje wystawę, która stanowić będzie kolejną, ubogaconą i na nowo zaaranżowaną odsłonę ekspozycji przygotowanej w 70. Rocznicę ingresu bp. Stefana Wyszyńskiego do katedry lubelskiej.
            Przypomnieć należy, iż pierwsza odsłona wystawy miała miejsce w Archikatedrze Lubelskiej. Jej otwarcia dokonał 22 maja 2016 roku abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski honorowy patron wystawy. Otwarcie wystawy poprzedziła uroczysta Msza św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego. Na otwarcie wystawy przybyli licznie mieszkańcy Lublina, duchowni i świeccy, parlamentarzyści, samorządowcy, a także ludzie kultury i mediów.

            Wystawa nosi tytuł „Dzieci moje!”. Tymi słowami 26 maja 1946 roku, zwracając się do swoich diecezjan, rozpoczął pierwsze publiczne wystąpienie, najmłodszy wówczas, polski biskup. Konsultantem historycznym wystawy jest, zmarły w bieżącym roku nestor Episkopatu Polski, abp prof. Bolesław Pylak Arcybiskup Senior Archidiecezji Lubelskiej, jako młody kleryk, uczestnik wydarzeń sprzed 70. lat. Autorem koncepcji wystawy jest Leon M. Budrys, zaś wyboru tekstów oraz doboru fotografii i dokumentów dokonał Piotr Krzysztof Kuty.
            Na blisko czterdziestu tablicach formatu prezentowane będą – mało znane – fotografie i dokumenty ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Archiwum Państwowego w Lublinie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie oraz zbiorów prywatnych.
            Zgromadzone dokumenty i fotografie obrazują wydarzenia z wiosny 1946 roku, związane z nominacją, konsekracją i ingresem bp. Stefana Wyszyńskiego, wspominając także o wybranych przejawach jego posługi biskupiej w Lublinie. Motyw przewodni wystawy stanowią fragmenty pierwszych wystąpień bp. Stefana Wyszyńskiego: listu pasterskiego na dzień konsekracji, listu pasterskiego na dzień ingresu oraz przemówienia ingresowego. Za opis służą fragmenty wywiadu, jaki Piotr K. Kuty przeprowadził z abp. prof. Bolesławem Pylakiem oraz fragmenty artykułu ks. prof. Piotra Niteckiego pt. „Z Włocławka do Lublina”.
Obficie wykorzystane są także fotokopie – dla potrzeb ekspozycji poddane montażowi graficznemu – oryginalnych tekstów z roczników Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich z lat 1946-1949. Integralną częścią wystawy jest „Kronika czynności pasterskich J.E. Ks. Bpa Ordynariusza” dzień po dniu opisująca krótką, ale niezwykle bogatą posługę biskupią w Lublinie przyszłego Prymasa Polski.

Ticket price

Free access