Skip to main content
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Spotkanie warsztatowe w ramach projektu Ogólnopolska Sieć Dydaktyki Cyfrowej

Thu, 18/07/2019 - 11:07

Fundacja na rzecz Wielkich Historii wraz z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zapraszają do udziału w bezpłatnym warsztacie w ramach projektu Ogólnopolska Sieć Dydaktyki Cyfrowej, które mają pomóc w budowaniu sieci osób zajmujących się edukacją kulturową z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, pokazać w jaki sposób i jakie narzędzia cyfrowe wprowadzać do edukacji. Formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/GMVjBJA4MvpFWrJD6

Warsztat ma następujące cele: 

1. Przedstawienie koncepcji projektu i budowania sieci na obecny rok oraz kolejne ;

2. Stworzenie mapy myśli dotyczącej dydaktyki cyfrowej;

3. Wejście z dyskusją na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu; 

4. Spotkanie się w gronie osób, którym ten temat jest bliski

 

Działania w ramach projektu przełożą się na uzyskanie rezultatów jakościowych:  

- sieć instytucji zaangażowanych w edukację kulturową z wykorzystaniem nowych technologii, obejmująca min. 30 podmiotów,  

- zebranie w jednym miejscu materiałów dydaktycznych, inspiracji i innych informacji na temat dostępnej oferty edukacyjnej w sferze edukacji kulturowej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych  

- wzrost kompetencji kadr kultury, sztuki i oświaty  

- wzrost zainteresowania się edukacją kulturową z wykorzystaniem nowych technologii  

- wzmocnienie kompetencji i morale zespołu fundacji  

- powstanie corocznego miejsca spotkań dydaktyków kultury cyfrowej

 

Projekt   Ogólnopolska Sieć Dydaktyki Cyfrowej jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Edukacja Kulturalna 2019 pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.  


Fundacja logo