Skip to main content
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Antonina Campi Opera Masterclass 2019 w ramach Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antoniny Campi 
z Miklaszewiczów

Mon, 16/09/2019 - 15:12

Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Antoniny Campi z MiklaszewiczówAntonina Campi Opera Masterclass 2019 to kolejna odsłona oryginalnej i wyjątkowej w Polsce propozycji z pogranicza edukacji artystycznej i wielkich wydarzeń kulturalnych: przez tydzień w Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego i w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie spotykać się będą najlepsi pedagodzy wokalni z Europy, najzdolniejsi studenci śpiewu, dyrygent i wybitni pianiści, którzy pracować będą nad wybranymi ariami i pieśniami z repertuaru operowego. Masterclass to zajęcia holistyczne, nietuzinkowe, absorbujące, networkingowe i nastawione na efekt. Konsultacje wokalne mają za zadanie uchronić śpiewaka operowego przed niewłaściwymi nawykami fonacyjnymi, błędami wymowy, a w szczególności przed złym wyborem nieodpowiedniego dla głosu repertuaru.

Warsztaty odbywają się w Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w dniach 06-10.10.2019r.

Do współpracy zaprosiliśmy wspaniałych pedagogów – Izabelę Kłosińską, Marcel Boone'a i Ewa Vesin.

Projekt rozpocznie się już niedługo – oto kilka najważniejszych informacji:


1. Udział w warsztatach wokalnych jest bezpłatny, nie zapewniamy jednak noclegu, wyżywienia czy transportu.
2. Na stronie internetowej antonina.campi.spotkaniakultur.com w czwartek (19.09.) dostępne będą formularze oraz instrukcja, jak można zgłosić się do projektu. Prosimy o szybkie przesyłanie kompletnych aplikacji na adres: antonina.campi.masterclass@gmail.com
3. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie nagrania audio albo wideo – w przypadku dużej ilości zgłoszeń rezerwujemy sobie prawo do ich selekcji.
4. Zajęcia z pedagogami rozpoczną się w niedzielę (6.10.) popołudniu, a zakończą koncertem galowym z fortepianem w czwartek (10.10.) w Sali Operowej CSK.

Zapraszamy!

Join the Antonina Campi Opera Masterclass 2019, which will be held in Lublin from 6 to 10 October 2019. We have invited great vocal teachers: Izabela Kłosińska, Marcel Boone and Ewa Vesin Soprano, to cooperate with us.

The project will begin soon – here are some of the most important information:

1. Participation in vocal workshop is free of charge, but we do not provide accommodation, food or transport.
2. On Thursday (19.09.), the antonina.campi.spotkaniakultur.com website will offer forms and instructions on how to apply for the project. Please send us your complete application to: antonina.campi.masterclass@gmail.com.
3. Attach an audio or video recording along with your application. In case of a large number of applications we reserve the right to select the best ones.
4. Classes with teachers will start on Sunday (6.10.) in the afternoon and end with a gala concert with piano on Thursday (10.10.) in the Opera Hall of the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin.

Stay with us!