Skip to main content
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Lekcje dla szkół i spotkania weekendowe dla dzieci i rodziców

Szkoły podstawowe
„Królestwo pszczół” – spotkanie z tajemniczym światem owadów.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
„Pszczoły i ludzie” – o tym jak człowiek zaczął hodować pszczoły i jak pszczoła stała się symbolem pracowitości i dobrobytu.

Szkoły ponadgimnazjalne
„Portret królowej” – o motywach i symbolice pszczoły w różnych kręgach kulturowych na podstawie wybranej ikonografii.

Czas trwania lekcji: 2 x 45 minut (pogadanka, krótki materiał filmowy, zwiedzanie pasieki)

Wszystkie lekcje są opatrzone fragmentami filmów o tematyce pszczelarskiej. Prezentowane są wydawnictwa, materiały multimedialne i ciekawe inicjatywy związane z pszczołami. Zajęcia dla grup zorganizowanych – min. 10 osób.

Każdy z tematów jest realizowany raz w miesiącu. Kalendarz dostępny na stronie www.spotkaniakultur.com – wkrótce. Rezerwacje: www.booking@spotkaniakultur.com

 

Weekendy dla dzieci i rodziców

„Słodki jak miód?” - ciekawostki o miodzie na podstawie kronik i niezwykłych przypadków (spotkania z degustacją produktów pszczelich).
Czas trwania: 2 x 45 minut.

Prowadzący
Marcin Sudziński – pszczelarz, animator kultury, kulturoznawca, fotograf, opiekun pasieki na dachu Centrum Spotkania Kultur.
Magdalena Długosz – kulturoznawczyni, historyczka sztuki UMCS.
Elżbieta Gajowiak – chemiczka,  wieloletnia nauczycielka w Państwowym Technikum Pszczelarskim, specjalistka od technologii produktów pszczelich.