Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Wystawa "Królowie nadbużańscy"

Wystawa

16 Grudnia Piątek
10:00
  • Wstęp wolny

Wystawa "Królowie nadbużańscy".

Na wystawie prezentowane będą 2 cykle fotografii Pawła Adamca wykonane w trakcie V i VI Landart Festiwalu. Projekt miał na celu aktywizację mieszkańców wsi położonych nad Bugiem, a także ukazanie ich otwartości względem różnych form sztuki oraz dystansu do życia. W roku 2015 wzięli w nim udział seniorzy, w 2016 dzieci. W trakcie trwania Festiwalu autor stworzył kostiumy, nawiązujące stylistyką do królewskich atrybutów. Stroje powstawały głównie z materiałów naturalnych, zebranych na terenach Podlasia. Prezentowana dynastia różnych pokoleń Podlasia to materiał o przemijaniu, odrębności społecznej i bliskości natury. 

Otwarcie wystawy uświetnił występ żeńskiego zespołu śpiewaczego Sokotuchy. Grupa działająca od 2 lat przy GOK w Białej Podlaskiej ma na celu podtrzymanie regionalnego dziedzictwa niematerialnego w zakresie pieśni obrzędowych. Zespół dotychczas pracował z instruktorką Natalią Iwaniuk oraz mistrzem Zdzisławem Marczukiem. W repertuarze ma pieśni powszechne i obrzędowe jedno- i wielogłosowe w językach: polskim, chachłackim, podlaskim, ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i starocerkiewnosłowiańskim.

Wystawa dostępna w okresie: 

15.12.2016 – 11.01.2017

Wstęp bezpłatny

 

"Królowie nadbużańscy" - Paweł Adamiec - 5 Land Art Festiwal (2015)

Fotografie/kostiumy: Paweł Adamiec

Asysta: Łukasz Maj, Dominik Zimny

Projekt miał na celu aktywizację wiekowych mieszkańców wsi położonych nad Bugiem. Zależało mi na pokazaniu ich otwartości i dystansu do życia poprzez stworzenie serii portretów obrazujących nierealną dynastię władców Podlasia. W trakcie trwania festiwalu wykonałem kostiumy, nawiązujące stylistyką do królewskich atrybutów. Stroje powstawały głównie z materiałów naturalnych takich jak trawy, polne kwiaty, kora czy suszone owoce.

Podczas poszukiwania modeli do zdjęć we wsiach Bubel Stary, Bubel Granna i Bubel Łukowiska, zapytałem o chęć wzięcia udziału w przedsięwzięciu ponad 50 seniorów. Na wykonanie zdjęć w kostiumie zgodziło się 13 mieszkańców, z czego wybranych do ostatecznej serii zostało 10 portretów.

Bohaterowie cyklu w trakcie trwania sesji, dzielili się niezwykłymi historiami dotyczącymi ich życia oraz losów nadbużańskich okolic. W opowieściach ukazywali zupełnie inną, wręcz odrealnioną rzeczywistość, a siebie samych często określali, jako społeczność odciętą. Często wracającym tematem był problem wyludnienia się ich rodzimych wsi oraz zubożenie społeczności. Mieszkańcy wskazywali także na brak jakichkolwiek form rozrywki, uwzględniających osoby starsze. Rozmowom towarzyszył zawsze wątek śmierci, traktowanej bardzo naturalnie, oswojonej i niestrasznej.


 

" Królowie nadbużańscy część 2" - Paweł Adamiec - 6 Land Art Festiwal (2016)

Fotografie/kostiumy: Paweł Adamiec

Asysta: Łukasz Maj

Cykl fotografii "Królowie nadbużańscy cześć 2" jest kontynuacją projektu z 2015 roku. Aby rozwinąć i dopełnić historię nierzeczywistej dynastii władców Podlasia, w prace włączyłem dzieci ze wsi Bubel Granna, Bubel Łukowiska, Gnojno, położonych w dolinie Bugu. W wykonanych przeze mnie w trakcie festiwalu kostiumach, ponownie dominowała przyroda, jako największa wartość tych terenów.

Warunkiem udziału dzieci w projekcie była zgoda rodziców, jak i chęci samych bohaterów. Okazali się oni wyjątkowo wdzięcznymi, choć czasem trudnymi do okiełznania modelami. Niezwykle przekonywująco wczuwali się w klimat cyklu i role odtwarzanych postaci. Dużym ułatwieniem w pracy było to, że większość dzieci znała pierwszą odsłonę Królów - seniorów. Pomogło to im w zrozumieniu głównego zamysłu projektu oraz celu wykonywania tego typu charakteryzacji i zdjęć.

Prace nad drugim cyklem znacznie różniły się od pierwszej części, zarówno pod względem metod czy atmosfery, jak i dużo większego tempa pracy. Nie było już melancholijnie, wspominkowo i wzruszająco, a raczej energetycznie, sielsko i spontanicznie. Rozmawialiśmy o zabawach na wsi, sposobach spędzania czasu i o codziennych obowiązkach. Kontakt z młodym pokoleniem mieszkańców Podlasia, pokazał mi kolejne, niezwykle fascynujące oblicze tej krainy.


 

Paweł Totoro Adamiec (1982)

Fotograf, charakteryzator, projektant, architekt krajobrazu. Wykładowca KUL i Lubelskiej Szkoły Fotografii. Swoje prace publikował w wielu światowych i polskich wydawnictwach i portalach (takich jak Wysokie Obcasy, Duży Format, National Geographic, Make-Up Artist Magazine, Szeroki Kadr). Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Żurawie 2011, Blog Vogue Italia 2012, Gardenia 2015 (+Garden Concept), Człowiek Roku 2016 - kategoria kultura. Autor okładki do pierwszej polskiej encyklopedii mody Fashion Book Poland. Członek Fundacji Kultury Audiowizualnej Beetle.pl oraz Agencji Multimedialnej Kaiju.pl.

Podstawy wiedzy przyrodniczej i artystycznej zdobył na architekturze krajobrazu KUL. Fotografiką kreatywną zaczął zajmować się w 2009 roku. Na potrzeby sesji zdjęciowych wykonuje kostiumy, makijaże, fryzury i scenografie, sięgając po nietypowe materiały i techniki pracy. Inspiracji szuka w przyrodzie, muzyce i baśniach oraz świecie mody. W swoich pracach ukazuje mocno zniekształconą, teatralną rzeczywistość. Szczególną uwagę zwraca na emocjonalny wymiar zdjęć oraz dowolność ich interpretacji.

Jest autorem projektów aktywizacyjnych, włączających w działania artystyczne różne grupy wiekowe i społeczne. Specjalizuje się w projektowaniu i kształtowaniu przestrzeni osiedlowych oraz publicznych terenów zieleni. Prowadzi badania dotyczące znaczenia i doboru roślinności w obszarach zabudowy wielorodzinnej oraz jej udziału w strukturach ekologicznych miasta.

KONTAKT:

www.paweladamiec.pl

www.facebook.com/Totoro.Adamiec

www.youtube.com/user/paweladamiec

pko bp

Partnerem strategicznym wydarzeń organizowanych w ALEI KULTUR Centrum Spotkania Kultur jest bank PKO Bank Polski.

MIEJSCE

Wystawa prezentowana będzie w galerii usytuowanej w Cichym Kącie na pierwszym piętrze budynku Centrum Spotkania Kultur.

Cena biletów

  • Wstęp wolny