Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!

czw., 30/08/2018 - 11:25

WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!

Jeżeli macie chęć zostać Wolontariuszami tegorocznego Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbędzie w Lublinie w dniach 24 - 25 września, to macie ostatnią okazję żeby się do nas dołączyć! Chętnie przyjmiemy Was do naszego grona!

Zapraszamy do składania CV wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dokumenty aplikacyjne należy wysłać na adres e-mail: kongres@lublin.eu do dnia 04.09.2018. W temacie proszę wpisać: Wolontariat – nazwa sekcji.

Przy tegorocznym Konresie planujemy pracę w sekcjach:
- rejestracja/recepcja
- logistyka przejazdów zagranicznych gości /przyloty-wyloty/
- obsługa uczestników w salach i na mieście
- sekcja fotograficzna
Spotkanie wybranych Wolontariuszy odbędzie się 7 września br. o godz. 14:00. Miejsce spotkania to Wydział Projektów Nieinwestycyjnych przy ul. Okopowa 11, II piętro.

Zapraszamy osoby, które z nami już współpracowały - jak i te, które chciałyby włączyć się w przygotowania Kongresu po raz pierwszy.

Wykonywane zadania pomogą w: zdobyciu doświadczenia zawodowego, pracy z doświadczonym i gotowym do pomocy zespołem, możliwości połączenia wolontariatu z innymi obowiązkami, zdobyciu referencji, zdobyciu kontaktów (w tym z osobami z zagranicy), podniesieniu umiejętności w kontaktach międzyludzkich, podniesieniu umiejętności organizacji pracy, praktycznym zastosowaniu języków obcych (angielski, ukraiński, rosyjski) w bezpośrednim kontakcie z gośćmi KIEW 2018.

Informacje o Kongresie można znaleźć na stronie internetowej www.kongres.lublin.eu.

Serdecznie zapraszamy!


----------
WE ARE LOOKING FOR VOLONTEERS!

If you want to become a volunteer of the Eastern Europe Initiatives Congress 2018, that will take place in Lublin on 24-25 September - you have the last chance to join us!

We will accept you to our team with pleasure!
Send us your CV and signatured document about processing of personal data (document is added to the advertisement) on this mail adres: kongres@lublin.eu till 04.09.18. In the theme of letter, please, inscribe: Wolontariat - nazwa sekcji

On the Congress we are planning to work in sections: 
-registration/ reception 
-logistics of comings of the guests from abroad
- service of participants in the auditorium and in the city
- fotographic seсtion

The volunteer's meeting will be on 7th September at 14.00 and will take place in the Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, Okopowa 11, 2 floor.
We are inviting our regular volunteers and also new people that want to join this event.

The realisation of volonteers tasks will give you an appointment to get professional knowledge, to work with experienced team that can help you every minute, to get new connections and contacts, also with some people from abroad. You will improve your attainment of communication and attaintment of organisation and you can practise your knowledge of foreign languages (English, Ukrainian, Russian) while your communication with guests of the Eastern Europe Initiatives Congress.

More information you can get on the page www.kongres.lublin.eu

You are welcome!


----------
ИЩЕМ ВОЛОНТЁРОВ!

Если у Вас есть желание стать волонтером Конгресса Инициатив Восточной Европы 2018, который состоится в Люблине 24-25 сентября - у Вас есть последний шанс присоединиться к нам! Мы с удовольствием примем Вас в нашу команду!

Резюме вместе с подписанным документом об ознакомлении с информацией касательно обработки личных данных (документ прикреплен к объявлению) просим Вас выслать на почтовый адрес: kongres@lublin.eu до 04.09.18. В теме письма просим вписать: Wolontariat – nazwa sekcji.

На Конгрессе планируется работа в следующих секциях:
- регистрация/рецепция
- логистика приездов заграничных гостей (прилеты - вылеты)
- обслуживание участников в залах и в городе
- фотографическая секция

Встреча выбраных волонтеров будет происходить 7 сентября, в 14.00. Место встречи Wydział Projektów Nieinwestycjnych, Okopowa 11, 2 этаж.

Приглашаем постоянных волонтеров Конгресса и тех, кто первый раз хотел бы включиться в подготовку события.

Реализация волонтерских заданий на Конгрессе позволит Вам: получить профессиональные умения, поработать с опытной командой, готовой всегда помочь, завести новые знакомства и контакты, в том числе с людьми из-за рубежа, улучшить навыки общения и навыки организации, на практике применить свои знания иностранных языков (английский, украинский, русский) в непосредственном контакте с гостями Конгресса Инициатив Восточной Европы 2018.

Подробную информацию Вы можете найти на странице www.kongres.lublin.eu

Добро пожаловать!

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba

 

 

Program oraz szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia.