Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

"Poeta w małym centrum świata" - spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim

Spotkanie

21 Października Niedziela
17:00
Sala Kinowa
  • Bezpłatne wejściówki dostępne w kasie CSK

"Poeta w małym centrum świata" - spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim, promocja dwóch ostatnich książek autora "Żegaryszki" (poezja/fotografia) oraz "Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei" (esej).

Spotkanie poprowadzą Aleksandra Zińczuk oraz dr. Łukasz Marcińczak.

Na spotkaniu będzie można nabyć książki autora.

Krzysztof Czyżewski (ur. 6 lipca 1958 w Warszawie) – animator kultury, poeta, eseista, redaktor, a także współtwórca Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Fundacji Pogranicze. W 1994 r. powołał pismo „Krasnogruda” i został jego redaktorem naczelnym. Redaktor naczelny “Almanachu Sejneńskiego”. W Wydawnictwie „Pogranicze” jest redaktorem serii wydawniczych „Meridian” i “Sąsiedzi”. Jako eseista współpracował z paryską „Kulturą” do końca jej istnienia. Jego eseje ukazują się w polskiej prasie (m.in. "Tygodnik Powszechny", "Konteksty", "Znak") i zagranicznej. Laureat licznych nagród i wyróżnień, m.in.: tytuł Ambasadora Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008); Nagroda im. Jerzego Giedroycia otrzymana razem z zespołem „Pogranicza" (2008); odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010); Nagroda im. księdza Józefa Tischnera (2018). Autor kilku książek eseistycznych („Ścieżka pogranicza”, „Linia powrotu. Zapiski z pogranicza”, „Miłosz. Tkanka łączna” i in.), poetyckich i współautor podręczników. Wraz z zespołem „Pogranicza” tworzył i realizował m.in. programy Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Szkoła Pogranicza, Otwarte Regiony Europy Środkowowschodniej, Środkowoeuropejskie Forum Kultury, Człowiek Pogranicza, Wędrowna Akademia „Nowa Agora”, Dialog Międzykulturowy na Kaukazie i w Azji Środkowej, Akademia Dialogu Partnerstwa Wschodniego. Wspólnie z zespołem „Pogranicza” założył Międzynarodowe Centrum Dialogu w odremontowanym dworze rodziny Czesława Miłosza w Krasnogrudzie na granicy polsko-litewskiej. Prowadzi międzynarodową latającą kawiarnię literacką „Café Europa”, której spotkania, łączące czytanie poezji z muzyką i dyskusją, odbyły się w, m.in. Sarajewie, Bukareszcie, Krakowie, Amsterdamie, Sztokholmie, Warszawie, Barcelonie i Nowym Jorku.

„Żegaryszki” to rozpisana na cztery pory roku konstelacja 78 epifanii poetyckich, dialogujących z fotograficznym obrazem. Jej topografia obejmuje łąki, uroczyska, ustronia zwierząt i ostoje ludzi, ścieżki i jeziora pomiędzy wioskami Żegary, Kranogruda i Dusznica na polsko-litewskim pograniczu. Książka nawiązuje do starojapońskiej tradycji haiga, zestrajającej haiku, czyli możliwie najkrótszy wiersz, z obrazem. Łączy szarosiwiel całości z amarantową wyklejką. Papier Munken Print White 115 gram, o spulchnieniu 1.5, został zszyty czerwoną nitką i zadrukowany w Cud Druku w Rudzie Śląskiej pod okiem grafika i typografa Romana Kaczmarczyka.

Prof. Przemysław Czapliński o książce "Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei":
"Co dla Krzysztofa Czyżewskiego oznacza „praktykowanie idei”? Jeśli ideą jest współistnienie, a praktyką – komunikacja, to współtworzone przez niego sejneńskie „Pogranicze” jest warsztatem porozumienia – gdzie szuka się środków wyrazu, dociera do głębokich pokładów pamięci, odkrywa archiwa, komunikuje się z Innym. W tym sensie „Małe centrum świata” jest przewodnikiem po praktykach pogranicznego współistnienia.
Pisanie o dialogu kultur w czasach Brexitu jest obarczone zwiększonym ryzykiem. Dlatego temu, co ­powszechne – rozpadowi, konfliktom, agresji – Czyżewski przeciwsta­­­­wia kulturę obejmującą i zakorzeniającą, która zaprasza do współudziału, włącza do wspólnoty i pomaga w odnajdywaniu drogi do własnej tożsamości. Zadanie Ośrodka „Pogranicze” nie polega rzecz jasna na tym, by zażegnać konflikt na Bliskim Wschodzie albo zszyć rozdartą Unię Europejską. Polega natomiast na tym, by uczyć się od każdego, kto do „Pogranicza” zawita, jak nazywać zerwanie i razem z przybyszem pracować nad „tkanką łączną”. ­Kiedy to się udaje, niewielkie Sejny i Krasnogruda na moment ­stają się małym centrum świata."

Cena biletów

  • Bezpłatne wejściówki dostępne w kasie CSK

Miejsce

Sala Kinowa

Kameralna sala kinowa