Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Młodzi Lubią Kulturę

Nazwa projektu: Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska siec edukacji kulturowej.

Opis: trzyletni (2016-2018) program edukacji kulturalnej województwa lubelskiego w ramach Bardzo Młodej Kultury Narodowego Centrum Kultury. Zadaniem MLK jest stworzenie szerokiej sieci podmiotów (instytucji, organizacji, szkół, ale także animatorów i edukatorów niezrzeszonych) zajmujących się edukacją kulturową w regionie lubelskim. W ramach programu przeprowadzona została diagnoza stanu edukacji kulturalnej województwa lubelskiego. Zaplanowano także działania na rzecz integracji i poszerzenia sieci oraz działania portalu internetowego zbierającego informacje o dostępnej w regionie ofercie kulturalnej. Ważnym aspektem są działania na rzecz poprawy umiejętności kadr zajmujących się edukacją kulturalną (warsztaty, mentoring), a także realizacja (poprzez system mikrograntów) ok. 100 małych programów edukacyjnych, tworzonych przez lokalnych animatorów we współpracy z ekspertami.

Bardzo Młoda Kultura – celem wieloletniego programu realizowanego w ramach Paktu dla Kultury przez Narodowe Centrum Kultury jest budowanie systemowych rozwiązań wzmacniających stymulowanie kreatywności i edukacji kulturowej przez 16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – po jednym z każdego województwa.

Realizacja niniejszego projektu opiera się na zasadach współpracy. Jednym z głównych celów jest stworzenie trwałej sieci obejmującej cały obszar województwa lubelskiego. Jej podstawą są organizacje partnerów projektu – Konwent, w skład którego wchodzą:

– Bielskie Centrum Kultury (Biała Podlaska)
– Filharmonia Lubelska (Lublin)
– Instytut Socjologii UMCS w Lublinie
– Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim
– Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
– Galeria Labirynt (Lublin)
– Europejska Fundacja Kultury Miejskiej (Lublin)
– Fundacja TEAM Teatrikon (Lublin)
– Fundacja 5Medium (Lublin)
– Kuratorium Oświaty (Lublin)
– Krasnostawski Dom Kultury (Krasnystaw)
– Lubelski Park Naukowo-Technologiczny (Lublin)
– Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
– Muzeum Lubelskie w Lublinie
– Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
– Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
– Muzeum Wsi Lubelskiej (Lublin)
– Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim
– Państwowe Muzeum na Majdanku
– Teatr im. Osterwy w Lublinie
– Teatr Muzyczny (Lublin)
– Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
– Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
– Zamojski Dom Kultury (Zamość)

Dla kogo: projekt przeznaczony jest dla animatorów, edukatorów, nauczycieli, osób zajmujących się edukacją kulturalną w województwie lubelskim.

 

Kontakt:
Program Edukacji Kulturalnej  “Młodzi LUBią Kulturę”

Agnieszka Drewniak, tel. 609 890 491
Wojciech Goleman, tel. 603 726 230

e-mail: edukacja.bmk@spotkaniakultur.pl
www.edukacjakulturalna.lubelskie.pl
Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

KLIKNIJ, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

 

 

logotypy MLK