Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

KONFERENCJA NAUKOWA - SZTUKA LUBLINA OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI

wt., 24/10/2017 - 16:19

Instytut Sztuk Pięknych

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

oraz

Instytut Historii Sztuki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie


 

zapraszają w dniach 26-27 października 2017 roku

na ogólnopolską konferencję naukową


 

Sztuka Lublina

Od średniowiecza do współczesności

 

PROGRAM

Środowiska akademickie historyków sztuki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pragnąc przyłączyć się do uroczystości rocznicowych i uczcić jubileusz 700-lecia Lublina przygotowały ogólnopolską konferencję naukową, poświęconą sztuce Lublina, od czasów średniowiecza do współczesności.

Zamiarem organizatorów jest zachęcenie do udziału jak największej grupy badaczy dziejów sztuki, którzy zechcą zaprezentować ustalenia oraz wyniki najnowszych odkryć i badań związanych z dziejami sztuki Lublina. Program przewiduje prezentacje nowych ujęć wcześniej poruszanych zagadnień, oraz ich nowe interpretacje uwzględniające aktualny stan badań. Samo pojęcie „sztuka Lublina” rozumiemy szeroko, zarówno jako bogactwo artefaktów stanowiących dziedzictwo artystyczne miasta, jak również działalność artystów, architektów, rzeźbiarzy przebywających w Lublinie czasowo, którzy pozostawili tutaj swoje dzieła oraz twórczość artystów wywodzących się z Lublina, którzy związali się z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Chcemy spojrzeć na dziedzictwo artystyczne Lublina w poszczególnych epokach historycznych, aby podsumować dotychczasowe ustalenia badawcze i podkreślić decydujące osiągnięcia i zjawiska, które wyznaczały dynamikę przemian tkanki urbanistycznej i artystycznej miasta. Zarazem liczymy, że konferencja będzie dogodną okazją do wydobycia wątków mniej znanych czy wręcz pomijanych w dotychczasowych badaniach.

Oczekujemy, że konferencja we właściwej proporcji wydobędzie „węzłowe okresy” dla przemian i rozwoju sztuki Lublina, które określały jej charakter i stanowią najważniejsze punkty odniesienia dla zrozumienia palimpsestowej struktury dziedzictwa artystycznego miasta. Zdając sobie sprawę z wybiórczego charakteru poszczególnych prezentacji, mamy zarazem nadzieję, że konferencja stworzy forum dyskusji na temat stanu badań nad spuścizną artystyczną Lublina i wyznaczy dalsze perspektywy badań na przyszłość. Niniejszą konferencję traktujemy więc jako możliwość szerokiej wymiany wiedzy, wyznaczenia nowych obszarów badawczych, spojrzenia na znane tematy w perspektywie nowoczesnych badań i metodologii. Dlatego przedmiotem namysłu proponujemy uczynić szeroki wachlarz zjawisk artystycznych, związanych zarówno z samą sztuką, jak też z jej instytucjonalną „otoczką”: urbanistykę i architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę i szeroko rozumiane rzemiosło artystyczne poszczególnych okresów historycznych, ponadto fotografię, instytucje sztuki, szkolnictwo artystyczne, muzealnictwo, wystawiennictwo, konserwatorstwo, ochronę zabytków, ikonografię Lublina, a także jego życie artystyczne.