Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Lubelskie Studium Teatralne

UWAGA: Zapisy trwają oo 11.03.2019 do 29.03.2019. Wszyscy kandydaci prezentują się przed komisją, w której skład wchodzą wykładowcy naszego Studium. Więcej informacji na : facebook.com/lubelskiestudiumteatralne/

 

NIEZWYKLI WYKŁADOWCY, Z AUTORSKIM PODEJŚCIEM DO PRACY ZE STUDENTAMI:

PAWEŁ PASSINI – jedno z najciekawszych nazwisk we współczesnym teatrze polskim. Reżyser młody i bardzo uznany. Nagradzany i wystawiany. Bardzo życzliwy studentom, otwarty na wszelkie formy kontaktu. Otwiera świat teatru od niezwykłej, wewnętrznej, strony.

JOANNA LEWICKA – reżyserka teatralna o ogromnym doświadczeniu w pracy z amatorami. Potrafi wydobyć z nich to, co najlepsze i najciekawsze. Pokazuje, że teatr pozwala nie tylko grać ale i być sobą. Uczy w jaki sposób to bycie sobą odbywa się na scenie.

KONRAD BIEL – jest absolwentem Wydziału Lalkarskiego PWST we Wrocławiu; z Teatrem im. H. Ch. Andersena w Lublinie związany od 2006 roku. Teatr jest dla niego sposobem na życie i źródłem wielu inspiracji.

PRZEMYSŁAW BUKSIŃSKI – znany aktor-improwizator, konferansjer, człowiek-orkiestra, showman. Prowadzi zajęcia z technik improwizacji teatralnej. To odrębna, bardzo wdzięczna technika aktorska, ale także poszerzanie wyobraźni i sposobu bycia nie tylko na scenie. To sposób reakcji na otaczające bodźce.

LESZEK MĄDZIK – scenograf i reżyser teatralny, malarz, fotograf, profesor sztuk plastycznych. Twórca Sceny Plastycznej KUL. Jego widowiska, przygo- towywane wraz ze studentami, wystawiano w: Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie, San Francisco, Hamburgu, Lyonie i Pradze.

GRAŻYNA LUTOSŁAWSKA – dziennikarka Radia Lublin i pisarka. Autorka sztuk teatralnych słuchowisk, książek dla dzieci, esejów i opowiadań, Wykła- dowczyni (UMCS) i moderatorka wydarzeń kulturalnych. Laureatka m.in. tytułu „Mistrza Mowy Polskiej”.

FUNDACJA SZTUKMISTRZE poprowadzi zajęcia „pogranicze teatru”. Są oni odpowiedzialni m. in. za popularyzację nowego cyrku w Lublinie i wydarzenia takie jak: „Cyrkulacje”, Open Stage, konwencja żonglerska. Fizyczne przygotowanie - umiejętność żonglowania, podstawa akrobatyki są dziś niezbędne dla dobrego aktorstwa.

PIOTR FRANASZEK – dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Absolwent Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Menedżer i Animator Kultury UMCS. Specjalista marketingu miejsc i kreowania marki. Trener i wykładowca. 

DR HAB. IRINA LAPPO – teatrolożka, etnolingwistka, tłumaczka. Wykładowczyni na UMCS w Lublinie, autorka wielu prac z dziedziny translatoryki, teatrologii i językoznawstwa.

DR JAROSŁAW CYMERMAN – specjalizuje się w historii teatru lubelskiego. Opowiada to, czego nie wiedzą nawet najstarsi lublinianie. Badacz literatury polskiej, współpracownik kwartalnika „Akcent” i miesięcznika „Teatr”, kierownik Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie.

DR GRZEGORZ KONDRASIUK – zajmuje się lubelskim teatrem alternatywnym i pograniczami teatru od strony teoretycznej. Jest autorem książki „Cyrk w świecie widowisk” o nowym cyrku. To ciekawy, ale mało znany obszar, jeśli chodzi o ujęcie teoretyczne, bo na temat cyrku nie było publika- cji od lat.

BARBARA ŻARINOW – absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, obecnie doktorantka w Zakładzie Teatrologii tejże uczelni. Pracuje w Centrum Spotkania Kultur, gdzie zajmuje się m.in. koordynacją Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”, którego Dyrek- torem Artystycznym jest Leszek Mądzik.

Naukowy dorobek pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, doświadczenie zespołu Centrum Spotkania Kultur, piękne przestrzenie, profesjonalna teatralna infrastruktura, współpraca z wybitnymi reżyserami, scenografami, fotografami, scenarzystami, dramatopisarzami i mistrzami techniki scenicznej to atuty Studium Teatralnego.

Dążymy do trwałej współpracy z najszerzej pojętym środowiskiem teatralnym. Offowym, zawodowym, amatorskim, nowocyrkowym, improwizującym, kontestującym. Marzymy o powstawaniu kolektywów teatralnych. Studium Teatralne nie jest typową szkołą aktorską. Mówimy o teorii, ale przed wszystkim zależy nam na praktyce.

Działamy według koncepcji Teatru w Budowie. Studium, prowadzone od 2016 roku rozwija się, buduje, szuka nowych wzorców i sposobów nauczania. Myślimy o teatrze w sposób praktyczny, niekonwencjonalny, dążymy do zacierania granicy między sztuką, nauką i techniką. 

Studenci Studium Teatralnego mają różne potrzeby i to jest naszą siłą. Niektórzy „palą się”, by wyjść na scenę. Są wsród nich ludzie piszący. Są też chętni do reżyserowania. Odkrywamy talenty i dajemy możliwość rozwijania się w każdej sferze teatru. Wystarczy do nas dołączyć! Zapraszamy licealistów, seniorów, obcokrajowców. Studium może być świetnym sposobem na rozwój dla tych, którzy w swojej codzienności poszukują nowych wyzwań i chcą lepiej poznać siebie. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

ELEMENTY TRENINGU AKTORSKIEGO
DZIEJE TEATRU I DRAMATU
PODSTAWY WIEDZY O TECHNOLOGII SCENICZNEJ, SCENOGRAFII TEATRALNEJ ELEMENTY MARKETINGU I ZARZĄDZANIA W KULTURZE
UDZIAŁ W WYDARZENIACH REPERTUAROWYCH CENTRUM SPOTKANIA KULTUR WARSZTATY Z ARTYSTAMI WYSTĘPUJĄCYMI W CSK
WYKŁADY OTWARTE
REZYDENCJE
FESTIWALE
WYSTAWY

Kurs trwa 3 semestry.
Program obejmuje 330 godzin (90 – wykłady, 240 – zajęcia praktyczne). Kurs kończy projekt dyplomowy realizowany w ostatnim semestrze.

Zajęcia odbywają się w niedziele i poniedziałki w Pracowni Teatrologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w Centrum Spotkania Kultur oraz w lubelskich teatrach i instytucjach kultury. 

 

Adres pocztowy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin
Więcej informacji na stronie: www.studiumteatralne.umcs.pl
e-mail: studiumteatralne@umcs.pl