Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Warsztaty dla dzieci i młodzieży - Formularz zgłoszeniowy

D_O_M_E_K - warsztat architektoniczno-plastyczny
dla dzieci 4-6 i 7-10 lat

Program
Zabawy na poznanie się (10 minut)


Spacer po budynku (30 minut)
• Spacer po budynku połączony z pogadanką, w trakcie którego dzieci odkrywają różne elementy architektoniczne budynku i poznają struktury różnych materiałów, znajdujących się w przestrzeniach CSK, np.: drewno, beton, cegły, metal, szkło czy rośliny. Spacer różnymi drogami, celem ukazania różnorodności rozwiązań architektonicznych.
• Dzieci przy okazji poznają historię budynku i różne znajdujące się w nim przestrzenie, takie jak: galerie wystawiennicze, Sala Operowa czy Miejska Pasieka Artystyczna, jak również z bliska obejrzą wystawę lalek Teatru Andersena.
• W drodze do Małego CSK młodsze dzieci zostaną dodatkowo zaangażowane w zabawę ruchową z wykorzystaniem elementów konstrukcji przestrzennej budynku

Prezentacja multimedialna + warsztat (50 min)
• Prezentacja nawiązuje do książki „D.O.M.E.K.” Aleksandry i Daniela Mizielińskich (dostępna do kupienia w Sklepiku CSK), w której pokazane są różne, niezwykłe budowle architektoniczne i ich autorzy. Obok obrazów ukazanych w książce, dzieci zobaczą jak te budowle wyglądają w rzeczywistości.
• W nawiązaniu do odbytej wycieczki po budynku omówione zostaną z dziećmi kształty i bryły preferowane przez architektów przy tworzeniu projektów budowlanych oraz różne elementy składowe budynku, na przykładzie domu mieszkalnego (np. kuchnia, łazienka, salon, strych, piwnica).
• Dzieci następnie zostaną zaangażowane do stworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem różnych form i materiałów.
* W zależności od potrzeb warsztat może zostać wydłużony o 30 min., podczas dzieci zostaną zaangażowane w tworzenie domów z pudeł kartonowych. (dodatkowa opłata 5 zł/dziecka)


Cel warsztatów:
Głównym celem warsztatów architektonicznych jest pobudzanie dziecięcej kreatywności, wyobraźni przestrzennej, oraz poszerzanie horyzontów. Poruszana tematyka ma pomóc dziecku zrozumieć otaczającą nas przestrzeń i jej funkcjonowanie. Dzieci poprzez atmosferę zabawy i tworzenia poznają podstawowe zagadnienia z architektury i urbanistyki oraz poznają wybrane i nietypowe budowle oraz architektów z całego świata.

Czas trwania zajęć: 120 minut
Wiek uczestników: przedszkola dzieci 4-6 lat, szkoła podstawowa: klasy 1-3
Metody pracy: wycieczka, pogadanka, prezentacja multimedialna, warsztat kreatywny

 

Co to jest kultura i gdzie w tym zabawa?
dla dzieci 4-6 i 7-10 lat

Program
Zabawy na poznanie się (10 minut)


Spacer po budynku (50 minut)
• Spacer po budynku połączony z pogadanką, w trakcie którego dzieci poznają historię budynku i znajdujące się w nim przestrzenie, takie jak: galerie wystawiennicze, Sala Operowa czy Miejska Pasieka Artystyczna, jak również z bliska obejrzą wystawę lalek Teatru Andersena.
• Dzieci odwiedzą przestrzenie zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających i będą miały możliwość porozmawiać z pracownikami instytucji, którzy opowiedzą o swojej pracy oraz o wybranych wydarzeniach realizowanych w CSK (zarówno tych, które już się odbyły, jak i tych które są planowane)
• W drodze do Małego CSK młodsze dzieci zostaną dodatkowo zaangażowane w zabawę ruchową z wykorzystaniem elementów konstrukcji przestrzennej budynku.

Prezentacja multimedialna + warsztat (60 min)
• Warsztat będzie wprowadzeniem do nowej pracowni „Laboratorium zabawy”, zajmującej się badaniem i promowaniem zabawy, jako nieodzownej części dziedzictwa kulturowego.
• Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie, łączącej wykład i dyskusję na temat: „Czym jest kultura i gdzie w tym zabawa?” z częścią praktyczną, angażującą uczestników w różne ćwiczenia aktywizujące oraz zabawy grupowe i integracyjne.
• W nawiązaniu do odbytej wycieczki po budynku omówione zostaną z dziećmi różne działania realizowane w placówkach kulturalnych, np. wystawy, koncerty, spektakle itp.

Cel warsztatów:
Głównym celem warsztatów jest wprowadzenie dzieci w tematykę kultury, ze szczególnym akcentem na rolę zabawy, jako elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Poruszana tematyka ma pomóc dziecku zrozumieć funkcjonowanie instytucji kultury. Dzieci zostaną zaangażowane w liczne zabawy grupowe, które są nieodzownym elementem dzieciństwa każdego człowieka i mają istotny wpływ na jego prawidłowy rozwój - nie tylko fizyczny, ale także psychiczny. Wśród licznych korzyści należy wymienić: właściwy rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętność działania w zespole, wyrabianie w dzieciach zdrowych nawyków ruchowych, zdolności do porozumiewania się z innymi i zdrowej rywalizacji.

Czas trwania zajęć: 90 (*120) minut
Wiek uczestników: przedszkola dzieci 4-6 lat, szkoła podstawowa: klasy 1-3
Metody pracy: wycieczka, pogadanka, prezentacja multimedialna, warsztat kreatywny

 

„Let’s Play!”
dla dzieci i młodzieży od 10 r. ż.

Program
Zabawy na poznanie się (10 minut)

Spacer po budynku (50 minut)
• Spacer po budynku połączony z pogadanką, w trakcie którego dzieci poznają historię budynku i znajdujące się w nim przestrzenie, takie jak: galerie wystawiennicze, Sala Operowa czy Miejska Pasieka Artystyczna, jak również z bliska obejrzą wystawę lalek Teatru Andersena.
• Uczestnicy odwiedzą przestrzenie zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających i będą miały możliwość porozmawiać z pracownikami instytucji, którzy opowiedzą o swojej pracy oraz o wybranych wydarzeniach realizowanych w CSK (zarówno tych, które już się odbyły, jak i tych które są planowane)

Prezentacja multimedialna + warsztat (60 min)
• Warsztat będzie wprowadzeniem do nowej pracowni „Laboratorium zabawy”, zajmującej się badaniem i promowaniem zabawy, jako nieodzownej części dziedzictwa kulturowego.
• Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie, łączącej wykład i dyskusję na temat różnych form zabawy z uwzględnieniem ich międzynarodowego i wielopokoleniowego charakteru.
• Młodzież zostanie zaangażowana w różne ćwiczenia aktywizujące oraz zabawy grupowe i integracyjne.

Cel warsztatów:
Głównym celem warsztatów jest wprowadzenie dzieci w tematykę kultury, ze szczególnym akcentem na rolę zabawy, jako elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy zostaną zaangażowane w liczne zabawy grupowe, które są nieodzownym elementem dzieciństwa każdego człowieka i mają istotny wpływ na jego prawidłowy rozwój - nie tylko fizyczny, ale także psychiczny. Wśród licznych korzyści należy wymienić: właściwy rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętność działania w zespole, wyrabianie w dzieciach zdrowych nawyków ruchowych, zdolności do porozumiewania się z innymi i zdrowej rywalizacji.

Czas trwania zajęć: 120 minut
Wiek uczestników: młodzież od 10 r. ż
Metody pracy: wycieczka, pogadanka, prezentacja multimedialna, warsztat kreatywny

 

„Kirigami i pop-up art”
dla młodzieży od 12 r. ż.

Program
Zabawy na poznanie się (10 minut)

Spacer po budynku (50 minut)
• Spacer po budynku połączony z pogadanką, w trakcie którego dzieci poznają historię budynku i znajdujące się w nim przestrzenie, takie jak: galerie wystawiennicze, Sala Operowa czy Miejska Pasieka Artystyczna, jak również z bliska obejrzą wystawę lalek Teatru Andersena.
• Uczestnicy odwiedzą przestrzenie zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających i będą miały możliwość porozmawiać z pracownikami instytucji, którzy opowiedzą o swojej pracy oraz o wybranych wydarzeniach realizowanych w CSK (zarówno tych, które już się odbyły, jak i tych które są planowane)

Prezentacja multimedialna + warsztat (30 min)
• Zajęcia rozpoczną się od prezentacji na temat sztuki kirigami i pop-up art.’u.
• Młodzież zostanie zaangażowana w prace związane z tworzeniem przestrzennych brył i dekoracji artystycznych, wyłącznie z użyciem kartki i nożyka do cięcia papieru.

Cel warsztatów:
Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników warsztatów z techniką tworzenia prac przestrzennych. Zajęcia kształtują umiejętności projektowania, modelowaniu i tworzeniu struktur. Uczestnicy zajęć ćwiczą precyzję, dokładność i cierpliwość.

Czas trwania zajęć: 90 minut
Wiek uczestników: młodzież od 12 r. ż
Metody pracy: wycieczka, pogadanka, prezentacja multimedialna, warsztat kreatywny

***

Szkoły podstawowe
„Królestwo pszczół” – spotkanie z tajemniczym światem owadów.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
„Pszczoły i ludzie” – o tym jak człowiek zaczął hodować pszczoły i jak pszczoła stała się symbolem pracowitości i dobrobytu.

Szkoły ponadgimnazjalne
„Portret królowej” – o motywach i symbolice pszczoły w różnych kręgach kulturowych na podstawie wybranej ikonografii.

Czas trwania lekcji: 2 x 45 minut (pogadanka, krótki materiał filmowy, zwiedzanie pasieki)

Wszystkie lekcje są opatrzone fragmentami filmów o tematyce pszczelarskiej. Prezentowane są wydawnictwa, materiały multimedialne i ciekawe inicjatywy związane z pszczołami. Zajęcia dla grup zorganizowanych – min. 10 osób.

Każdy z tematów jest realizowany raz w miesiącu. Kalendarz dostępny na stronie www.spotkaniakultur.com – wkrótce. Rezerwacje: www.booking@spotkaniakultur.com

 

Weekendy dla dzieci i rodziców

„Słodki jak miód?” - ciekawostki o miodzie na podstawie kronik i niezwykłych przypadków (spotkania z degustacją produktów pszczelich).
Czas trwania: 2 x 45 minut.

Prowadzący
Marcin Sudziński – pszczelarz, animator kultury, kulturoznawca, fotograf, opiekun pasieki na dachu Centrum Spotkania Kultur.
Magdalena Długosz – kulturoznawczyni, historyczka sztuki UMCS.
Elżbieta Gajowiak – chemiczka,  wieloletnia nauczycielka w Państwowym Technikum Pszczelarskim, specjalistka od technologii produktów pszczelich.

Galeria zdjęć