Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Wystawa Nowy Poczet Władców Polski

Wystawa

08 Września Piątek
10:00

Wstęp wolny

Pomysłodawcą, organizatorem i dyrektorem artystycznym projektu jest Andrzej Pągowski, który jest również odpowiedzialny za finansowanie powstania pocztu oraz jego ekspozycji.

Po pozyskaniu środków finansowych do pracy przystępował zespół ekspertów historycznych, którzy na podstawie najnowszej wiedzy historycznej przygotowywali materiały źródłowe.

Gdy charakterystyka władcy była gotowa, do pracy przystępował Waldemar Świerzy. Rezultat jego pracy był konsultowany z Andrzejem Pągowskim. Po akceptacji artystycznej portret wędrował do zespołu ekspertów, którzy opiniowali całość pod kątem realiów epoki. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag ekspertów, portret był reprodukowany i archiwizowany.

W 2015 roku została zorganizowana wystawa, na której po raz pierwszy publicznie zaprezentowano portrety władców Waldemara Świerzego.

Wystawa nosiła tytuł: „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko” i odbywała się na Zamku Królewskim w Warszawie (Muzeum Narodowe) w dniach 19 maja – 19 lipca 2015 roku. Poprzedziły ją konferencja prasowa i uroczysty wernisaż.

Na wystawie zostało zaprezentowanych 49 sylwetek władców autorstwa Waldemara Świerzego wraz z charakterystykami, 42 reprodukcje portretów Jana Matejki. Z Muzeum Narodowego we Wrocławiu zostało wypożyczonych 5 oryginałów rysunków Jana Matejki. Dodatkowo były wystawione monety i banknoty z wizerunkami władców Polski udostępnione przez Narodowy Bank Polski, znaczki i kartki pocztowe wykorzystujące postaci królów. Na monitorach były prezentowane fotosy z wizerunkami władców w polskim filmie. Wystawę w czasie dwóch miesięcy odwiedziło około 100.000 osób. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów lokalnych i ogólnopolskich, było relacjonowane w telewizji, prasie, stacjach radiowych i na portalach internetowych.

Miejsce:

Aleja Kultur

Cena biletów

Wstęp wolny