Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Konkurs na najlepszą scenografię i kostiumy teatralne

Celem konkursu jest podkreślenie ważności obrazu w kreacjach scenicznych. Chcemy docenić najlepsze scenografie i kostiumy, stworzone w ostatnim czasie oraz nagrodzić pracę artystów, którzy za pomocą kreacji przestrzennych wydobywają to, co w danym utworze najważniejsze. Konkurs powstaje z założenia, że scenografia i kostiumy nie są ozdobą i tłem do gry aktorskiej, nie powstają w oderwaniu od tekstu czy treści spektaklu. Scenograf i kostiumograf tworzą spektakl. Naszą intencją jest uhonorowanie i wydobycie z cienia ich pracy, docenienie potrzeby eksperymentowania i podejmowania ryzyka w tworzeniu pełnych inwencji kreacji przestrzennych.   

Aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie nagrania oraz zdjęć zgłaszanego do konkursu spektaklu oraz wypełnionego zgłoszenia udziału w Festiwalu, podpisanego przez upoważnioną osobę reprezentującą instytucję. Materiały, należy dostarczyć do siedziby Centrum Spotkania Kultur drogą pocztową na adres: Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin, do dnia 25-11-2016r. do godziny 16.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Organizatora.

Fotografia:

fot. A. Wolak, "Lustro" reż. L. Mądzik