Przejdź do treści
Page Loader
Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A X

Babooshki (Krzysztof Sawicki - support) w ramach festiwalu SchulzFest Lublin-Drohobycz 2022 już w czwartek

śr., 06/07/2022 - 09:28

Babooshki to zespół, który powstał w 2009 roku. Jego podstawę tworzą dwie wokalistki: Polka – Karolina Beimcik i Ukrainka z pochodzenia – Dana Vynnytska. Ich pomysły muzyczne opierają się na bogatej tradycji muzycznej naszej części Europy, melodie uzyskują jazzową oprawę, łącząc cechy folkloru z nietypową harmonią.

Wszystko to krystalizuje się w akustycznym brzmieniu gitary i kontrabasu, wokalistki zaś pokazują, jak wiele podobieństw zachodzi pomiędzy reprezentowanymi przez nie kulturami. Wspólna płaszczyzna dźwięków pozwala zatem ująć etniczność jako pole różnych energii i indywidualności.

Repertuar zespołu stanowią jazzowe interpretacje melodii z różnych regionów Polski, między innymi pieśni biłgorajskich (związanych z polskim pograniczem południowo-wschodnim), melodii mazurskich czy podlaskich, które wykonywane są przez wokalistki dwujęzycznie.

Muzycy koncentrują się przede wszystkim na wydobywaniu podobieństw pomiędzy polską i ukraińską muzyką ludową. Źródłem inspiracji są dla członków grupy opracowania Oskara Kolberga.

Suport: Krzysztof Leszek Sawicki  – polski urzędnik, dyplomata, Konsul Generalny RP we Lwowie w latach 2000–2003, pasjonat jazzu. Współtwórca festiwalu JazzBez  i wielu innych polsko-ukraińskich inicjatyw kulturalnych. Mistrz gry na harmonijce ustnej.

- bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie CSK

czwartek, godz. 19.00 - Klub Muzyczny CSK

***

Babooshki це гурт, створений в 2009 році. Його основу творять дві вокалістки: полька Кароліна Беймчік та українка Дана Винницька.  Їхні музичні ідеї базуються на багатій музичній традиції нашої частини Європи. Мелодії отримують джазову обробку, об’єднуючи риси фольклору з незвичайною гармонією. Все це кристалізується в акустичному звучанні гітари та контрабасу, а вокалісти показують, як багато спільного існує у культурах, які вони представляють.  Спільна площина звуків дозволяє відобразити етнічність як поле різноманітних енергій та індивідуальностей.

Репертуар гурту – це джазові інтерпретації мелодій з різних регіонів Польщі, зокрема білгорайські пісні (пов’язані з польським південно-східним пограниччям), мазурські чи підляські мелодії, що виконуються вокалістками двома мовами.  Насамперед музиканти зосереджені на видобуванні спільних особливостей польської та української народної музики. Джерелом натхнення для учасників гурту є праці Оскара Колберга.

Suport: Кшиштоф Лешек Савицький – польський урядовець, дипломат, Генеральний консул Республіки Польща у Львові (2002-2003 рр.), ентузіаст джазу. Співзасновник фестивалю JazzBez та багатьох інших польсько-українських культурних ініціатив. Майстер гри на губній гармоніці.

Безкоштовні білети в касі CSK

 

Przejdź do wydarzenia